Laten we eerlijk zijn: advocaten zijn duur. Maar: een goed advies
is goud waard. Speciaal voor jou als ondernemer. “Better Call Jack”
heeft het antwoord: een creatieve & ervaren advocaat
aan de lijn, voor maar € 1,- per minuut.

0900-2777277

EVEN ‘’JURIDISCH SPARREN” OVER JOUW PROBLEEM ?

Yes, je leest het goed: € 1,- per minuut. Dus als je 15 minuten
met ons belt, komt dit bij je maandelijkse zakelijke belfactuur.
Makkelijk, volledig aftrekbaar & inclusief de BTW.

SCAN DE QR CODE EN JE
BELT DIRECT MET
JOUW ADVOCAAT

We’ve Got
Your Back !

JACK & JACQUES

Jack & Jacques – eigenlijk Oscar – zijn beide 25 jaar advocaat.
En: ook 25 jaar goede vrienden, dus “juridische matties”.

Wij helpen jou als ondernemer je juridische problemen op te lossen.
Bij voorkeur niet via ingewikkelde taal & juridische procedures.
Want: juridisch “gedoe” brengt een negatieve flow met zich mee.

ONZE ZAKELIJKE KLANT-VRIENDEN ZIJN: